خیابان آتاتورک مرکز خرید آنتالیا

خیابان آتاتورک مرکز خرید آنتالیا

خیابان آتاتورک یکی از بزرگ ترین مراکز خرید در آنتالیا می باشد، که در آن مغازه های مختلفی وجودارد. افراد می توانند در این مرکز خرید قدیمی با هر قیمتی خرید مورد نظرشان را انجام دهند.