رستوران اکیچی آنتالیا

رستوران اکیچی آنتالیا

این رستوران در نزدیکی بندرگاه واقع شده است و فضای طبیعی و بسیار آرامی برای میهمانان فراهم شده است. در این رستوران غذای دریای و بین المللی سرو می شود. در این رستوران غذاهایی از قبیل ماهی ،تاس کباب ،ماهی شور، پخته می شود.