رستوران سریسرفین دینینگ آنتالیا

رستوران سریسرفین دینیگ آنتالیا دارای چشم انداز زیبا و فضایی آرام می باشد. این رستوران برای قرارهای اداری ، دوستانه  مناسب است. منو این رستوران دارای غذا های ترکی و بین المللی می باشد.