رستوران کاراف واین آنتالیا

رستوران های کاراف واین آنتالیا

این رستوران یکی از رستوران های قدیمی در آنتالیا می باشد. این رستوران دریک خانه قدیمی در دوره عثمانی بنا شده است . در این رستوران غذا های ترکی سرو می شود.و همچنین نوشیدنی های گرم  و سرد نیز سرو می شود.