رستوران های کاراف واین آنتالیا

این رستوران یکی از رستوران های قدیمی در آنتالیا می باشد. این رستوران دریک خانه قدیمی در دوره عثمانی بنا شده است . در این رستوران غذا های ترکی سرو می شود.و همچنین نوشیدنی های گرم  و سرد نیز سرو می شود.