رستوران کایسون سوشی آنتالیا

رستوران کایسون سوشی آنتالیا 

در این رستوران غذاهای آسیای سرو می شود. در این رستوران خدماتی از قبیل صندلی چرخدار برای افراد ناتوان، خدمات رزرواسیون خوب، پارکینگ و .... در نظر گرفته شده است.