شهر تاریخی پرگا آنتالیا

شهر تاریخی پرگا آنتالیا

شهر تاریخی پرگا در شهر آنتالیا و جنوب غربی شهر ترکیه و سواحل دریای مدیترانه نیز قرار گرفته است.دشت ساحلی در فاصله پانزده کیلومتری شرق آنتالیا واقع شده و سه قلعه دارد که به عصر برنز (دورانی که مردم به فلز کاری می پرداختند)برمیگردد.شهر پرگا در زمانی که یونانی ها قدرت زیادی داشتند  یکی از زیباترین شهرهای تاریخی بود.معبر آرتیمیس هم در این منطقه قرار داشت.