شهر قدیمی آنتالیا

شهر قدیمی آنتالیا

این شهر توسط رومی ها ساخته شده است و دارای دیوار های بلندی می باشد که به دریا ختم می شوند و تحت حفاظت بوده است و به همین دلیل امروزه بنام قلعه محله کاله ایچی معروف می باشد . این شهر در دوره سلجوقی توسعه یافت و به بندرگاهی تبدیل شد که از آثار مهم تاریخی به شمار می رود . طرح و ساختارهای باستانی قلعه باز گوی شیوه زندگی ، آداب و رسوم و روابط اجتماعی مردم آن زمان می باشد . خیابان های بندر تنگ و باریک است .

شهر قدیمی آنتالیا

 

شهر قدیمی آنتالیا

داخل قلعه از خانه های متعددی تشکیل شده است که همگی آنها از سنگ و چوب ساخته شده اند . تمام این خانه ها دارای دو وجه می باشند یکی رو به خیابان با پنجره های کم و دیگری رو به باغ با پنجره های زیاد . در طبقه پایین آشپزخانه و انبار قرار داشته و صاحب خانه در طبقه بالا سکونت داشته است . بندرگاه پایین قلعه دومین بندرگاه مهم ترکیه به شمار می رود که امروزه فقط لنگرگاه قایقهای تفریحی است و بیشترین بعنوان گردشگاه از آن استفاده می شود . گردشگران تور آنتالیا می توانند از این شهر و بندر زیبا دیدن نمایند .