مسجد تکلی مهمت پاشا آنتالیا

 مسجد تکلی مهمت پاشا

این مسجد که یکی از آثار به جامانده از دوره عثمانی می باشد. و قدمتش به قرن هجدهم میلادی بر می گردد. این مسجد در کناره برج ساعت قرار گرفته است. امروزه گردشگران زیادی که به منطقه کلاچی آنتالیا آمده و برای تماشای مسجد تکلی مهمت پاشا با منارهای بلندش می روند.