موقعیت جغرافیایی آنتالیا

شهر آنتالیا در غرب ترکیه و در منطقه مدیترانه قرار گرفته است. این شهر  از جنوب با دریای مدیترانه از  سمت شمال با شهر بوردور، از غرب با شهر کورکوتلی ،از شرق با شهر سریک و از جنوب غربی با شهر کمر همسایه است.یکی از رودخانه های این منطقه که در پایان به آبشار دودن میرسد رود آکسو است .