پارک ملی کوپرولو کانیون آنتالیا

پارک ملی کوپرولو کانیون آنتالیا

پارک ملی کوپرلو کانیون آنتالیا

پارک ملی کوپرولو کانیون حودود 36614 متر می باشد. ودر 63 کیلومتری شمال غربی مناوگات قرار دارد. و از آنتالیا 85 کیلومتر فاصله دارد. این پارک نزدیک شهر باستانی سلگه و نزدیک به رود کوپر قرار دارد.