پارک ملی کوپرولو کانیون آنتالیا

پارک ملی کوپرلو کانیون آنتالیا

پارک ملی کوپرولو کانیون حودود 36614 متر می باشد. ودر 63 کیلومتری شمال غربی مناوگات قرار دارد. و از آنتالیا 85 کیلومتر فاصله دارد. این پارک نزدیک شهر باستانی سلگه و نزدیک به رود کوپر قرار دارد.