پارک ملی گوللوک داغی آنتالیا

پارک ملی گوللوک داغی آنتالیا

پارک ملی گوللوک داغی آنتالیا

این پارک در داخل مرز کورکوتللی آنتالیا قراردارد در 30 کیلومتری آنتالیا واقع شده است. با طی کردن مسیر 9 کیلو متری در یک جاده آسفالت به شهر ترمسوس می رسید. در این پارک گونه مختلفی از پوشش گیاهی وجود دارد. در داخل پارک موز حشرات و فسیل های حیوانات مختلف و نمونه هایشان را به نمایش گذاشته اند.