پارک کوههای الومپوس بیگ آنتالیا

پارک کوههای الومپوس بیگ آنتالیا

پارک الومپوس در ساحل غربی دریای مدیترانه قرار گرفته است. و حدود 33400 متر مربع وسعت دارد. در پارک شهر های باستانی پلاژهای طبیعی وجود دارد. در این پارک 325 چادر برای کمپ استراحت مسافران گردشگران تهیه شده است.